• (0352) 26-37-75
  • admintkml2@ukr.net
Гастроентерологічне відділення

      Гастроентерологічне відділення потужністю 50 ліжок є структурним підрозділом Тернопільської комунальної міської лікарні № 2. Гастроентерологічне відділення є клінічною та навчальною базою Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я. Горбачевського, а саме: кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти. Відділення є базою для підвищення кваліфікації лікарів-гастроентерологів гастроентерологічних кабінетів, дільчих терапевтів, лікарів загальної практики сімейної медицини лікувально-профілактичних закладів міста та області.

      Відділення виконує лікувально-діагностичну, консультативну та організаційно-методичну роботу з питань надання спеціалізованої стаціонарної допомоги дорослим хворим гастроентерологічного профілю. Надає екстрену допомогу хворим на гастроентерологічні захворювання. Проводить комплекс реабілітаційних заходів спрямованих на соціальну і трудову адаптацію гастроентерологічних хворих. Впроваджує в клінічну практику нові досягнення з надання медичної допомоги при захворюваннях травної системи та проводить аналіз ефективності їх впровадження. Готує та проводить науково-практичні конференції, семінари спрямовані на впровадження результатів наукових досліджень в практику роботи гастроентерологічної служби міста. Організовує та проводить санітарно-освітню роботу з питань профілактики гастроентерологічних захворювань та їх ускладнень. Бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності та інвалідності. Проводить відбір хворих, котрі за показаннями направляються на консультацію до Інституту гастроентерології АМН України чи до фахівців спеціалізованих кафедр вищих медичних навчальних закладів.      Організація роботи відділенням визначається положенням про гастроентерологічне відділення. Планова госпіталізація до відділення проводиться за направленням гастроентерологічних кабінетів, дільничних терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини міста. До відділення направляються на хронічні захворювання органів травлення, котрі потребують спеціальних методів обстеження та лікування в умовах стаціонару, а також хворі лікування котрих в амбулаторних умовах не дає ефекту. Госпіталізація за екстреними показами проводиться за направленням бригад швидкої медичної допомоги, чергового лікаря. У відділенні є спеціалізовані палати покращеного планування.

      Гастроентерологічне відділення співпрацює з терапевтичним, хірургічним, інфекційним, поліклінічним, профільними кабінетами, лабораторно-діагностичними та іншими службами міської лікарні № 2.

           - Загально-клінічне обстеження (аналіз крові, сечі, калу та ін..);

           - Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту;

           - Ендоскопія стравоходу шлунку, 12-палої кишки з допомогою езофагогастродуоденоскопа з націленою            біопсією і забором клітинного матеріалу;

           - Вивчення моторно-евакуаторної функції шлунку рентгенологічним і гострографічним методами;

           - Дуоденальне зондування з дослідженням біохімічного складу жовчі;

          - Методи морфологічного дослідження гастробіопсійного матеріалу з метою ранньої діагностики

           - Лапароскопія;

           - Пункційна біопсія печінки;

          - Іррігоскопічні обстеження;

           - Ректороманоскопія;

           - Колоноскопія;

           - Біохімічні показники крові;

           - Бактеріологічні обстеження на кишковий дисбактеріоз;

           - Паразитологічні методи обстеження на гельмінти і кишкові найпростіші;

           - Пальцеве обстеження прямої кишки.

      Відділення очолює завідувач – лікар гастроентеролог з вищою кваліфікаційною категорією зі спеціальності «Гастроентерологія» - Складанюк Л.І.

      У відділенні крім завідувача працюють 2 лікаря з вищою атестаційною категорією та 1 з першою атестаційною категорією.

      Середній медичний персонал налічує 8 медичних сестер, з яких 6 з вищою категорією, 2 медичних сестри з першою категорією.

      Також, у відділенні працює 7 молодших медичних сестер.


           Контактний телефон гастроентерологічного відділення: 0 (352) – 26-12-85