• (0352) 26-37-75
  • admintkml2@ukr.net
Новини

Показники кардіологічного відділення

      Кардіологічне відділення є клінічною базою кафедри терапії та сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. У відділенні пацієнтів консультують завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук Гребеник Мар’ян Васильович, асистент кафедри, кандидат медичних наук Зелененька Лілія Іванівна.
      Завдяки злагодженій і сумлінній роботі завідувача відділення, лікарів, працівників кафедри, середнього і молодшого медичного персоналу забезпечується якісне надання медичної допомоги хворим кардіологічного профілю.
      У відділенні надається діагностично-лікувальна допомога кардіологічним пацієнтам з такими захворюваннями:
           - гострі форми ішемічної хвороби серця (гострий інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія);            - хронічні форми ішемічної хвороби серця (стабільна стенокардія напруження, дифузний і післяінфарктний кардіосклероз);
           - гіпертонічна хвороба, вторинні артеріальні гіпертензії;
           - дилатаційна, гіпертрофічна і інші види кардіоміопатій;
           - міокардити;
           - перикардити;
           - інфекційний ендокардит;
           - набуті і вроджені вади серця;
           - тромбоемболія легеневої артерії;
           - розшаровуюча аневризма аорти;
           - різноманітні гострі і хронічні порушення ритму і провідності серця;
           - гостра і хронічна серцева недостатність:
           - вегетосудинна дистонія.
      Обстеження та лікування пацієнтів у відділенні проводиться згідно з локальними протоколами надання медичної допомоги хворим, настанов та уніфікованих протоколів Міністерства охорони здоров’я України, рекомендацій Асоціації кардіологів України та Наказів МОЗ України.
      У відділенні для діагностики кардіологічних захворювань застосовуються електрокардіографія, ехокардіоскопія, коронарографія, велоергометрія, холтерівське моніторування, добовий моніторинг артеріального тиску, визначення варіабельності ритму серця, ліпідограма, коагулограма з визначенням МНІ, частково активованого тромбопластинового часу (АЧТЧ). За допомогою апарата Cobas h232 проводяться кількісне визначення маркерів некрозу міокарда для діагностики інфаркту міокарда (тропонін T), гострого тромбозу для діагностики тромбоемболії легеневої артерії (Д-димер), хронічної серцевої недостатності (натрійуретичний пептид).
      В блоці інтенсивної терапії проводиться лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та іншою гострою серцево-судинною патологією. В загальних палатах продовжується лікування хворих з цими нозологіями після стабілізації їх стану, а також із хронічною серцево-судинною патологією.
      При тахіаритміях, що супроводжуються вираженим порушенням гемодинаміки і гострою серцевою недостатністю, а також при тривалоперсистуючій формі фібриляції, тріпотіння передсердь з високою ймовірністю утримання в подальшому синусового риму на фоні прийому непрямих антикоагулянтів протягом 3 тижнів, у блоці інтенсивної терапії виконується електрична кардіоверсія. При високоступеневих атріовентрикулярній і синоаурикулярній блокадах із тяжкими розладами гемодинаміки пацієнтам встановлюється тимчасовий електрокардіостимулятор.
      При гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST, а також без елевації сегмента ST з високим ризиком в ендоваскулярній операційній виконуються ургентна коронарографія, балонна ангіопластика і стентування інфарктзалежної коронарної артерії. Частині пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST проводиться тромболітична терапія (актилізе, стрептокіназа). Хворим з хронічними формами ішемічної хвороби серця виконується діагностична коронарографія з визначенням подальшої тактики лікування (балонна ангіопластика і стентування коронарних артерій, аортокоронарне шунтування, консервативне лікування).