logo
XS
SM
MD
LG
Пн - Пт 8:00 – 16:30

Комунальне некомерційне підприємство

Тернопільська комунальна міська лікарня №2

Лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) - діагностичний підрозділ Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії – П’ятковська Мар’яна Іванівна лікар-лаборант з вищою кваліфікаційною категорією.

Старший лаборант – Присяжнюк Аліна Ігорівна, лаборант з вищою кваліфікаційною категорією.

В клініко-діагностичній лабораторії працює 6 лікарів-лаборантів з вищою медичною освітою, 1 лікар-бактеріолог, 5 біологів (спеціалісти з вищою немедичною освітою), 34 спеціалісти з середньою медичною освітою (лаборанти, фельдшер-лаборанти).

Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом.

КДЛ виконує лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів стаціонарних відділень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», поліклініки, перинатального центру, Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

В КДЛ виконуються такі дослідження: загально-клінічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні, імунохімічні, бактеріологічні.

Адреса клініко-діагностичної лабораторії: 46023, м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14, телефон 26-19-86. Клініко-діагностична лабораторія розташована на першому та четвертому поліклініки КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Перелік досліджень, що виконуються у клініко-діагностичній лабораторії на сучасних автоматичних аналізаторах:

Біохімічні аналізи крові на автоматичному біохімічному аналізаторі Cobas c 311 (виробник Roche Diagnostics, Швейцарія) та автоматичному біохімічному аналізаторі Cobas c 111 (виробник Roche Diagnostics, Швейцарія):

 • Глюкоза
 • Білірубін
 • Загальний білок
 • Сечовина
 • Креатинін
 • АлАТ
 • АсАТ
 • α-амілаза загальна
 • α-амілаза панкреатична
 • Лужна фосфатаза
 • ГГТ (g-глутамілтранспептидаза)
 • ЛДГ (Лактатдегідрогеназа)
 • КФК (Креатинфосфокіназа)
 • КФК-МВ (Креатинфосфокіназа-МВ)
 • Сечова кислота
 • Альбумін
 • Калій
 • Натрій
 • Хлорид
 • Кальцій
 • Залізо
 • Залізозв'язуюча здатність
 • Магній
 • Фосфор
 • Лактат
 • Глікований гемоглобін
 • Д-дімер
 • Ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності)
 • Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)
 

Визначення газів та електролітів крові автоматичному аналізаторі Cobas b 121 (виробник Roche Diagnostics, Швейцарія).

Імунохімічні аналізи крові на імунохімічному електрохемілюмінесцентному аналізаторі Cobas e 411 (виробник Roche Diagnostics, Швейцарія):

  1. Гормональна панель

 

Тиреоїдна панель

 • Тиреотропний гормон  (TSH)
 • Вільний тироксин  (FT4)
 • Вільний трийодтиронін  (FT3)
 • Тиреоглобулін  (TG)
 • Кальцитонін  (hCT)
 • Антитіла до рецептора тиреотропного гормону  (A-TSHR)
 • Антитіла до тиреоглобуліну  (A-TG)
 • Антитіла до тиреопероксидази  (A-TPO)

 

Репродуктивна панель

 • Фолікулостимулюючий гормон  (FSH)
 • Лютеїнізуючий гормон  (LH)
 • Пролактин  (PRL)
 • Прогестерон  (PROG)
 • Естрадіол  (E2)
 • Тестостерон  (TESTO)
 • Глобулін, що зв'язує статеві гормони  (SHBG)
 • Антимюллерів гормон  (AMH)
 • Пакет (Контроль першої фази МЦ):
 • Фолікулостимулюючий гормон  (FSH), Лютеїнізуючий гормон  (LH), Пролактин  (PRL), Естрадіол  (E2)
 • Пакет (Контроль другої фази МЦ):
 • Фолікулостимулюючий гормон  (FSH), Лютеїнізуючий гормон  (LH), Пролактин  (PRL), Прогестерон  (PROG)
 • Пакет (Оцінка оваріального резерву):
 • Антимюллерів гормон  (AMH), Фолікулостимулюючий гормон  (FSH), Естрадіол  (E2)

 

Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів

 • Адренокортикотропний гормон  (ACTH)
 • Кортизол  (CORT)
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)

 

Панель фосфорно-кальцієвого обміну

 • Паратиреоїдний гормон  (PTH)
 • Остеокальцин  (OSTEOC)
 • 25-гідроксивітамін D  (VITD-T)
 • Пакет Паратироїдний:
 • Паратгормон (PTH); Кальцій іонізований; Фосфор
 • Пакет (Діагностика гіперпаратиреозу):
 • Паратгормон (PTH); 25-гідроксивітамін D (VITD-T); Кальцій іонізований; Фосфор
 • Пакет (Стан кісткової тканини):
 • Паратгормон (PTH); Остеокальцин (OSTEOC); Кальцій загальний; Кальцій іонізований; Фосфор

 

Панель вуглеводного обміну

 • Інсулін  (INSULIN)
 • С-пептид  (CPEPTID)
 • Пакет (Індекс НОМА): Глюкоза; Інсулін; Розрахунок індексу HOMA

 

        2.Інфекційна панель

 

Гепатити

 • Поверхневий антиген вірусу гепатиту В  (HBSAG)
 • Антитіла до вірусу гепатиту С  (A-HCV)

 

TORCH-інфекції

 • Краснуха, антитіла IgG  (RUBIGG)
 • Краснуха, антитіла IgМ  (RUBIGM)
 • Токсоплазма, антитіла IgG  (TOXIGG)
 • Токсоплазма, антитіла IgМ  (TOXIGM)
 • Цитомегаловірус, антитіла IgG  (CMVIGG)
 • Цитомегаловірус, антитіла IgМ  (CMVIGM)
 • Вірус простого герпесу 1 типу, антитіла IgG  (HSV‑1)
 • Вірус простого герпесу 2 типу, антитіла IgG  (HSV‑2)

 

Коронавірус

 • Антитіла до коронавірусу  (ACoV-2)

 

      3. Гострофазові маркери

 • Прокальцитонін  (PCT)

 

       4.Діагностика анемії

 • Феритин  (FERR)
 • Трансферин (TRSF)
 • Вітамін В12  (В12)

 

       5.Маркери серцево-судинних захворювань

 • Тропонін Т (TNT-HS)
 • Тропонін І  (TNI STAT)
 • Міоглобін  (MYO‑STAT)
 • N-термінальний про-натрій уретичний пептид В-типу  (PRO‑BNP)

 

       6.Онкологічна панель

 • Альфа-фетопротеїн  (AFP)
 • Загальний бета-хоріонічний гонадотропін  (HCG-BETA)
 • Онкомаркер епітеліального раку яєчників  (НЕ 4)
 • Онкомаркер яєчників  (СА 125)
 • Пакет (Індекс ROMA) (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ 4)
 • Онкомаркер молочної залози  (СА 15-3)
 • Простат-специфічний антиген вільний  (FPSA)
 • Простат-специфічний антиген загальний  (TPSA)
 • Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура  (СА 19-9)
 • Раково-ембріональний антиген  (CEA)
 • Онкомаркер шлунку  (CA 72-4)
 • Кальцитонін  (hCT)

 

       7. Панель алергологічних досліджень

 • Загальний імуноглобулін Е (IGE)

 

      8. Панель імунології

 • Інтерлейкін-6 (ІЛ-6)

Загальний аналіз крові на автоматичних гематологічних аналізаторах ELite 3 (виробник Erba Lachema, Чехія), BC-30s (виробник Mindray, Китай), НА3 (виробник Biosystems, Іспанія).

 

Коагулограма на автоматичному коагулометрі RAC-050 (виробник Rayto, Китай).