logo
XS
SM
MD
LG
Пн - Пт 8:00 – 16:30

Комунальне некомерційне підприємство

Тернопільська комунальна міська лікарня №2

Відділ інформаційно-аналітичної роботи, комунікацій та інноваційних рішень

      Відділ інформаційно-аналітичної роботи, комунікацій та інноваційних рішень створено згідно наказу № 60-2 від 31 березня 2021 року «Про перепрофілювання променево-діагностичного та інформаційно-аналітичного відділення медичної статистики»

 

Завідувач відділу (лікар-статистик) - Гумінський Сергій Анатолійович.

 

Дзендзера З. О. - статистик медичний

Бойчук М. В. - статистик медичний

Тріль  І. Б.  - статистик медичний

Стець М. П. - статистик медичний

Горак  А. П. - статистик медичний

Рудак         З. М. - статистик медичний

Семчук Я. В.  - інженер-програміст

Кульчицький  І.М.  -  інженер-програміст

Стадник Л.О. - оператор комп'ютерного набору

Сіра Г.П. - оператор комп'ютерного набору

Василик І.Р. -  оператор комп'ютерного набору

Гірчиця З.З. -  оператор комп’ютерного набору.

Стрільчук  Л.Я. -  медичний реєстратор

Роган  М.Т. - медичний реєстратор

Рижкова Г.Ю.  - медичний реєстратор

 

1 Організація медичного статистичного обліку і формування звітності структурними підрозділами закладу.

2 Забезпечення контролю за дотриманням структурними підрозділами закладу технологічних стандартів медико - статистичного обліку та достовірності статистичної інформації.

3. Дотримання порядку збору звітної та адміністративної інформації, обробки та аналіз показників стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладу:

а) впровадження сучасних інформаційних технологій (сертифікованих програмних продуктів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) для автоматизації системи управління, обліку, збору, обробки та аналізу статистичної інформації; впровадження сучасних інформаційних технологій збору, обробки, збереження та передачі статистичної інформації;

б) проведення централізованого збору звітної та адміністративної інформації від структурних підрозділів, формування статистичної звітності;

в) забезпечення у встановленому порядку статистичною інформацією заклад;

г) проведення інструктивно-методичних занять з медичним персоналом в структурних підрозділах з питань статистичного обліку ведення медичної документації, використовуючи для цього комп’ютерну техніку та автоматизовану обробку медико-статистичної інформації;

д) організація проведення експертизи якості ведення обліково-звітної документації, проведення статистичних ревізій в структурних підрозділах, внесення пропозицій по усуненню недоліків, виявлених при перевірках;

е) організація проведення експертизи якості клінічного кодування хвороб та інтервенцій за українською системою ДСГ, внесення інформації в ЕСОЗ, ведення ЕМЗ;

ж) створення та підтримка банку даних щодо стану здоров’я населення закріпленої території, ресурсного забезпечення та діяльності закладу.